Kursy dla dzieci Kursy dla dzieci Kursy dla młodzieży Kursy dla młodzieży Kursy dla dorosłych Kursy dla dorosłych Półkolonie Półkolonie

Język angielski

Angielski dla dzieci

Dzieci młodsze - zajęcia 4 lub 8 razy w miesiącu po 45 minut
Dzieci starsze - zajęcia 4 lub 8 razy w miesiącu po 60 minut

Uczymy się głównie bawiąc, ale mimo zabawowej formy zajęć dzieci nabywają umiejętność porozumiewania się w języku obcym w podstawowym zakresie. Ponadto uczestniczenie w zajęciach językowych w wieku przedszkolnym powoduje osłuchanie się z melodią języka i w znacznym stopniu ułatwia jego przyswajanie w wieku starszym.

Angielski dla gimnazjalistów

Kurs semestralny - 14 spotkań jeden raz w tygodniu po 90 minut

Kurs obejmuje naukę języka ogólnego, uwzględniając podstawę programową przewidzianą dla gimnazjum, a także przygotowanie do sprawdzianów i testów. Tematyka zajęć dostowana jest do zainteresowań uczniów w wieku gimnazjalnym, a metody nauczania opierają się na uczeniu przez doświadczanie i stosowanie języka, a także wykorzystaniu autentycznych nagrań audio, video oraz Internetu.

Angielski dla maturzystów

Kurs semestralny - 14 spotkań jeden raz w tygodniu po 90 minut

Jest to kurs języka ogólnego rozwijający wszystkie sprawności językowe i uczący posługiwania się językiem angielskim w autentycznych sytuacjach. Trening maturalny przygotowuje do matury pisemnej i ustnej z języka angielskiego. Słuchacze zapoznają się z wymogami egzaminu i zadaniami, których mogą oczekiwać na maturze. Są one wielokrotnie ćwiczone i omawiane.

Angielski dla dorosłych "Raz a dobrze"

Kurs semestralny - 14 spotkań jeden raz w tygodniu po 90 minut

Zajęcia adresowane są do osób dorosłych, które chcą nauczyć się języka angielskiego od podstaw lub już chodziły na zajęcia, ale nadal nie czują się pewnie mówiąc po angielsku. Na zajęciach ćwiczy wszystkie sprawności, a przede wszystkich mówienie i rozumienie ze słuchu i tekstu pisanego. Pracujemy także nad słownictwem. Uzupełnieniem podręcznika są autentyczne nagrania, wiadomości czy artykuły z prasy zagranicznej.

Angielski dla seniorów

Zajęcia cztery razy w miesiącu po 60 minut.

W „Językowym Domino” seniorzy będą uczyć się w grupach osób w zbliżonym wieku, prowadzących podobny tryb życia i mających te same potrzeby językowe. Zajęcia będą odbywały się przed południem.

Zajęcia przygotowane z myślą o seniorach - oswajają z językiem angielskim i przygotowują do porozumiewania się w codziennych sytuacjach - jak się przedstawić, opowiedzieć o sobie. Przećwiczymy sytuacje w sklepie, w hotelu czy restauracji. Dzięki sympatycznej i bezstresowej atmosferze godzina zajęć minie naprawdę szybko!

Spis treści